Guide för klimatanpassning

Guide för klimatanpassning

Borgmästaravtalets europeiska sekretariat erbjuder stöd både på nätet och via andra kanaler, och skapar även möjligheter för avtalsparter att lära sig av varandra. Detta sker allt som oftast i samarbete med europeiska och nationella myndigheter samt andra intressenter. Oavsett om du precis har inlett arbetet eller om du redan är i färd med att implementera och följa upp din anpassningsplan finns borgmästaravtalets gemenskap här för dig.

Vårt hjälpverktyg Urban Adaptation Support Tool, som utvecklats av borgmästaravtalets europeiska sekretariat i samarbete med den Europeiska miljöbyrån (EEA), är den viktigaste anpassningsresursen för avtalsgemenskapen. Den vägleder användaren genom samtliga steg som behövs för att utveckla och implementera en anpassningsstrategi, och innehåller hänvisningar till användbart stödmaterial och viktiga verktyg. Verktyget har testats och godkänts av borgmästaravtalets deltagarstäder.

 uast logo 0uast2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaflet

How to prepare for floods, heatwaves and other climate change impacts

Get inspired by Covenant of Mayors cities and regions!

Check out our latest adaptation publication.

Webinars

webinarsWatch the recordings of our webinars on adaptation to climate change!

Check out the next ones in our online agenda.

 

 

Useful links

 

Further guidance can be found in the Covenant SECAP guidebook, and the Covenant reporting template and guidelines help Covenant signatories structure their adaptation actions.

An initiative launched in cooperation by the European Commission and the European Environment Agency. It provides users with a cooperative map that both gathers information on natural hazards such as high temperatures, flooding or water scarcity, and information on adaptation planning and actions of European cities.

An open platform that is designed for diverse needs and interests - from science, policy and practice; public, private and voluntary sectors; large and small organisations, as well as individuals providing a knowledge database, where the latest thinking on natural capital, ecosystem services and nature-based solutions is brought together.

In the restricted area for the Covenant community, you can exchange with peers through discussion forums and find further materials in the Covenant resource library. 'My Covenant' also features dedicated e-learning module on adaptation, and you can ask your peers for support thanks to the peer-to-peer learning tool.