Guide för klimatanpassning

Resurser för anpassning

Borgmästaravtalets europeiska sekretariat erbjuder stöd både på nätet och via andra kanaler, och skapar även möjligheter för avtalsparter att lära sig av varandra. Detta sker allt som oftast i samarbete med europeiska och nationella myndigheter samt andra intressenter. Oavsett om du precis har inlett arbetet eller om du redan är i färd med att implementera och följa upp din anpassningsplan finns borgmästaravtalets gemenskap här för dig.

Vårt hjälpverktyg Urban Adaptation Support Tool, som utvecklats av borgmästaravtalets europeiska sekretariat i samarbete med den Europeiska miljöbyrån (EEA), är den viktigaste anpassningsresursen för avtalsgemenskapen. Den vägleder användaren genom samtliga steg som behövs för att utveckla och implementera en anpassningsstrategi, och innehåller hänvisningar till användbart stödmaterial och viktiga verktyg. Verktyget har testats och godkänts av borgmästaravtalets deltagarstäder.

Användbara länkar

Mer vägledning finns att tillgå i borgmästaravtalets SECAP-guide, och i borgmästaravtalets rapportmall och riktlinjer för rapportering får avtalsparter hjälp att strukturera sina anpassningsåtgärder.

Avtalsstäder har även tillgång till en mängd fallstudier som beskriver beprövade metoder i biblioteksavsnittet på denna webbplats.
 
 
Det går att söka efter europeiska bidrags- och finansieringsprogram som passar dina behov via borgmästaravtalets interaktiva finansieringsguide, och det finns även mer information och vägledning om detta ämne i särskilda broschyrer och webbinarier.
 
I Mitt avtal, dvs. den del av webbplatsen som endast är till för avtalsgemenskapen, kan du utbyta erfarenheter med kollegor via diskussionsforum, samt hitta ytterligare material i borgmästaravtalets resursbibliotek. I ”Mitt avtal” hittar du även en särskild e-utbildningsmodul om klimatanpassning, och via peer-to-peer-verktyget kan du söka hjälp från kollegor.