Guide för klimatanpassning

Guide för klimatanpassning

Borgmästaravtalets europeiska sekretariat erbjuder stöd både på nätet och via andra kanaler, och skapar även möjligheter för avtalsparter att lära sig av varandra. Detta sker allt som oftast i samarbete med europeiska och nationella myndigheter samt andra intressenter. Oavsett om du precis har inlett arbetet eller om du redan är i färd med att implementera och följa upp din anpassningsplan finns borgmästaravtalets gemenskap här för dig.

Vårt hjälpverktyg Urban Adaptation Support Tool, som utvecklats av borgmästaravtalets europeiska sekretariat i samarbete med den Europeiska miljöbyrån (EEA), är den viktigaste anpassningsresursen för avtalsgemenskapen. Den vägleder användaren genom samtliga steg som behövs för att utveckla och implementera en anpassningsstrategi, och innehåller hänvisningar till användbart stödmaterial och viktiga verktyg. Verktyget har testats och godkänts av borgmästaravtalets deltagarstäder.

 uast logo 0uast2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broschyr

Skapa beredskap för översvämningar, värmeböljor och andra effekter av klimatförändringar.

Låt dig inspireras av borgmästaravtalets städer och regioner!

Kolla in vår senaste publikation om klimatanpassning.

Webbinarier

webinars

Titta på inspelade versioner av våra webbinarier om anpassning till klimatförändringar!

Kolla in vilka som står på tur i vår onlinekalender.

 

 

Användbara länkar

Mer vägledning återfinns i borgmästaravtalets SECAP-guide. I borgmästaravtalets rapportmall och riktlinjer för rapportering får avtalsparter hjälp att strukturera sina anpassningsåtgärder.

Kartvisaren för klimatanpassning i städer har som syfte att visa en överblick av de aktuella och framtida klimatrisker som hotar europeiska städer, hur sårbara städerna är för dessa risker och hur deras anpassningskapacitet ser ut. Kartvisaren samlar information från flera källor om observationer och prognoser avseende den geografiska distributionen och intensiteten för höga temperaturer, översvämningar, vattenbrist och bränder.

En öppen plattform som utformats för flera olika behov och intressen forskning, politiska program och praktisk tillämpning; offentlig, privat och frivillig sektor; stora och små organisationer samt individer. Alla dessa aktörer bidrar till en kunskapsdatabas där det senaste inom naturkapital, ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar finns samlat på ett och samma ställe.

I den del av webbplatsen som endast är till för avtalsgemenskapen kan du utbyta erfarenheter med kollegor via diskussionsforum, samt hitta ytterligare material i borgmästaravtalets resursbibliotek. I MyCovenant hittar du även en särskild e-utbildningsmodul om klimatanpassning, och via peer-to-peer-verktyget kan du söka hjälp från kollegor.