Finansieringsinstrument

Finansieringsmöjligheter för åtgärdsplaner för hållbar energi och klimat

Tillgång till finansiering är av yppersta vikt för att omvandla ambitiösa planer till aktiva projekt. Sidan för finansieringsinstrument tillhandahåller tydlig och praktisk information om bidrag och finansieringsmöjligheter för avtalsparter.

Den interaktiva bidragsguiden samlar information om de finansieringsalternativ som förvaltas av EU, EU:s medlemsstater och viktiga finansinstitutioner som den Europeiska investeringsbanken. Guiden innehåller även information om hjälptjänster och innovativa finansieringsplaner.

I avsnittet för användbara länkar återfinns de mest relevanta finansieringspublikationerna för avtalsgemenskapen, inklusive framgångsrika exempel och lärdomar som dragits.

Fler publikationer finns tillgängliga för deltagare i avtalsgemenskapen på webbplatsens privata del (MyCovenant).


Interaktiv finansieringsguide


AVANCERAD SÖK Rensa alltEuropean City Facility (EUCF)

Det paneuropeiska instrumentet European City Facility har upprättats under Horisont 2020. EUCF stöder kommuner och grupperingar av dessa, samt lokala myndigheter som samordnar dem, över hela Europa i syfte att utveckla investeringskoncept och öka investeringarna i hållbar energi. Med ett bidrag på 60 000 euro finansierar EUCF tjänster och aktiviteter till stöd för utveckling av investeringskoncept, så som (tekniska) genomförbarhetsstudier, analyser av marknadsanalyser, intressenter och risker, samt juridiska, ekonomiska och finansiella analyser, osv. Anslaget är inte avsett för direkt finansiering av investeringar.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) är ett tillfälligt återhämtningsinstrument som ingår i ett av de största stimulanspaketen som någonsin finansierats i Europa. Instrumentet finns tillgängligt för medlemsstater men kan även användas för finansiering av lokala projekt.

1. Faciliteten för återhämtning och resiliens

Den här faciliteten är ett tillfälligt återhämtningsinstrument som ger EU-kommissionen möjlighet att mobilisera medel för att reparera de omedelbara ekonomiska och sociala skador som uppkommit på grund av coronapandemin. Den finansierar de återhämtnings- och resiliensplaner som lämnats in av medlemsstaterna, och som omfattar reformer och investeringar som ska ha implementerats senast vid slutet av 2026. Mer information.

2. NextGenerationEU – gröna obligationer

ESG-obligationer (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) är det snabbast växande segmentet på kapitalmarknaderna. De två populäraste typerna av ESG-obligationer är sociala och gröna obligationer. Som en del av NextGenerationEU kommer EU-kommissionen emittera 30 % av NGEU-faciliteten i form av gröna obligationer. Målet med dessa obligationer är att:

  • Tillhandahålla åtkomst till ett brett urval av investerare, i synnerhet ESG-fokuserade investerare, i enlighet med målen i finansieringsstrategin för NextGenerationEU.

  • Gynna tillväxt på den gröna obligationsmarknaden och inspirera till fler emissioner av gröna obligationer.

  • Öka finansflöden till grön teknik med riskpotential och på så sätt gynna realekonomin på lång sikt, tack vare ökad tillgänglighet för en säker och omfattande grön tillgång som kan diversifiera miljövänliga investeringar. Investeringar i riskabla gröna projekt kan vägas mot säkra gröna obligationer från NextGenerationEU.

Användbara länkar

I det här avsnittet har vi sammanställt viktiga publikationer som innehåller exempel på bästa praxis från borgmästaravtalets gemenskap, viktiga lärdomar som gjorts och informativa rapporter från EU:s institutioner. Det finns även fler publikationer som enbart är tillgängliga för deltagare i borgmästaravtalet. Dessa kan hämtas via resursbiblioteket i den privata delen av webbplatsen (MyCovenant).

Vi har tagit fram en serie bestående av 4 broschyrer som guidar dig genom de olika finansierings- och bidragsmöjligheter som finns för dina energi- och klimatåtgärder:

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...