Finansieringsinstrument

Finansieringsmöjligheter för åtgärdsplaner för hållbar energi och klimat

Tillgång till finansiering är av yppersta vikt för att omvandla ambitiösa planer till aktiva projekt. Sidan för finansieringsinstrument tillhandahåller tydlig och praktisk information om bidrag och finansieringsmöjligheter för avtalsparter.

Den interaktiva bidragsguiden samlar information om de finansieringsalternativ som förvaltas av EU, EU:s medlemsstater och viktiga finansinstitutioner som den Europeiska investeringsbanken. Guiden innehåller även information om hjälptjänster och innovativa finansieringsplaner.

I avsnittet för användbara länkar återfinns de mest relevanta finansieringspublikationerna för avtalsgemenskapen, inklusive framgångsrika exempel och lärdomar som dragits.

Fler publikationer finns tillgängliga för deltagare i avtalsgemenskapen på webbplatsens privata del (MyCovenant).


Interaktiv finansieringsguide


AVANCERAD SÖK Rensa alltURBIS

URBIS är en ny rådgivningsplattform som ingår i det europeiska centrumet för investeringsrådgivning (EIAH) och är särskilt avsedd för investeringar i stadsområden. URBIS har utformats att ge stöd i form av rådgivning till stadsmyndigheter, i syfte att underlätta, påskynda och möjliggöra projekt, program och plattformar för investeringar i städer. URBIS har utvecklats i samarbete med EU-kommissionen (Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik) och Europeiska investeringsbanken inom ramen för EU One Stop Shop för städer och till stöd för de ambitioner som formulerats i EU-agendan för städer.

Användbara länkar

I det här avsnittet har vi sammanställt viktiga publikationer som innehåller exempel på bästa praxis från borgmästaravtalets gemenskap, viktiga lärdomar som gjorts och informativa rapporter från EU:s institutioner. Det finns även fler publikationer som enbart är tillgängliga för deltagare i borgmästaravtalet. Dessa kan hämtas via resursbiblioteket i den privata delen av webbplatsen (MyCovenant).

We have notably developed a series of 4 leaflets to guide you through the wide variety of financing and funding opportunities for your energy and climate actions:

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...