Energifattigdom

Bekämpning av energifattigdom

Inom ramarna för det europeiska borgmästaravtalet 2030 åtar sig avtalsparterna inte bara att begränsa klimatförändringar och vidta åtgärder för anpassning till de oundvikliga effekterna av dessa, utan även att säkerställa tillgång till säker, hållbar och billig energi för alla. I en europeisk kontext innebär detta åtgärder som syftar till att lindra energifattigdom. Genom att motverka energifattigdom kan avtalsparterna förbättra livskvaliteten för sina invånare och skapa ett rättvisare och mer inkluderande samhälle.

Vad är energifattigdom?

Energifattigdom kan definieras som:

”en situation där ett hushåll eller en enskild person, till följd av en kombination av låg inkomst, höga energikostnader och låg energieffektivitet i hemmet, inte har råd med de grundläggande energitjänster (uppvärmning, nedkylning, belysning, transport och el) som krävs för att garantera en skälig levnadsstandard”.

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

På ett praktiskt plan innebär detta att utsatta grupper antingen saknar tillgång till energiförsörjning, eller att användning av tillgängliga energialternativ gör det svårt eller omöjligt för dem att få tillgång till andra grundläggande tjänster. Energifattigdom kan få allvarliga följder för hälsa, välbefinnande, social integration och livskvalitet. Hushåll som lider av energifattigdom har otillräcklig tillgång till vissa grundläggande typer av energitjänster, t.ex. belysning, värme/kyla, användning av elapparater, transport med mera. Av denna anledning är energifattigdom en faktor som måste tas med i beräkningen inom flera politiska områden – bland annat socialpolitik, ekonomisk politik och givetvis klimat- och miljöpolitik.

Problemet med energifattigdom i Europa

Energifattigdom är en komplicerad fråga och det är inte lätt att uppskatta energifattigdomens nuvarande nivå i europeiska kommuner, eller att utvärdera hur den påverkar livet för utsatta invånare. Det uppskattas att 1 av 10 invånare lider av energifattigdom. Följande siffror gäller för Europa:

57 miljoner kan inte värma upp sina bostäder till en dräglig temperatur under vintern [1]

104 miljoner kan inte kyla ner sina bostäder till en dräglig temperatur under sommaren [1]

52 miljoner ligger efter med sina energiräkningar [1]

10 miljoner människor måste promenera i mer än 30 minuter för att få tillgång till kollektivtrafik av något slag [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Kunskaperna om energifattigdom ökar i Europa och området har identifierats som en politisk prioritering av ett flertal EU-institutioner, särskilt i EU-kommissionens lagstiftningspaket 'Ren energi för alla i Europa'. Som en del av EU-kommissionens arbete för att bekämpa energifattigdom i EU:s medlemsländer skapades ett europeiskt observationscentrum, EU Energy Poverty Observatory (EPOV), år 2018. EPOV har etablerats i syfte att förbättra mätning och kontroll av energifattigdom, samt för att sprida information och exempel på bästa praxis inom området. Mer information om EPOV finns här.

Det europeiska borgmästaravtalet och EPOV gör gemensam sak mot energifattigdom. Dessa två initiativ finansieras av EU-kommissionen och kommer att tillhandahålla stöd för lokala och regionala myndigheter i arbetet med att lindra energifattigdom, i form av kunskaper och resurser som kan användas för att stärka den lokala kapaciteten.

Användbara länkar

energy poverty summary cover- "Alleviating energy poverty: Useful resources", by the Covenant of Mayors - Europe Office

- Covenant of Mayors two-pager on energy poverty

- European Commission's awareness-raising campaign on energy efficiency and energy poverty - Policy leaflet (English), Campaign website

- ASSIST 2gether

Country-specific materials: