Stöd för gemenskapen

Samarbetspartner och relaterade initiativ

Borgmästaravtalet är inte ett fristående initiativ. Det har tvärtom stark anknytning till flera olika initiativ, policyer och projekt som initierats av partners från europeiska institutioner, offentliga förvaltningar, nätverk och andra europeiska och internationella organisationer. Borgmästaravtalets kansli arbetar direkt med dessa partners och de initiativ som de sponsrar i syfte att säkerställa att de olika åtgärderna främjar avtalsgemenskapen och för att samordna alla initiativ för ett enhetligt stöd för lokala klimat- och energiåtgärder.

Viktiga partners från EU:s institutioner erbjuder särskilt stöd för initiativet Borgmästaravtalet.

Related initiatives

Institutional partners

  • Namn: CoR - Committee of the Regions
  • Link: http://cor.europa.eu/en
  • The Committee of the Regions (CoR) is the political assembly that provides local and regional authorities with a voice at the heart of the European Union.

  • Namn: EASME - Executive agency for SMEs
  • Link: http://ec.europa.eu/easme/
  • EASME is the agency managing several of the EU programs that can provide funding opportunities to implement policies related to the Covenant’s objectives.

  • Namn: EEA - European Environment Agency
  • Link: http://www.eea.europa.eu/
  • The EEA is an agency of the European Union. Its task is to provide independent information on the environment to those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policies.

  • Namn: EIB - European Investment Bank
  • Link: http://www.eib.org/
  • The EIB is the EU bank, owned by the Member States. One of its four priorities is specifically dedicated to climate action. Covenant of Mayors stakeholders can contact EIB to explore funding options and advices for their projects.