Avtalsexperterna

Group of practitioners

Borgmästaravtalet är ett initiativ som utformats av städer för städer. Avtalsexperterna sammanför framstående städer, regioner och experter inom begränsning av och anpassning till klimatförändringar från hela Europa, och ger dem möjlighet att bidra till att förstärka och utveckla initiativet.

Gruppens medlemmar delar sina erfarenheter och kunskaper avseende begränsning av klimatförändringar, anpassningsåtgärder på lokal nivå, och tillgång till energi. De inbjuds även att inkomma med synpunkter om metod- och strategiutveckling för avtalet. Beroende på de ämnen som tas upp bjuds experter inom anpassnings- och eller begränsningsarbete in för att lägga fram specifika utmaningar – både vad gäller avtalets specifika metodologi och för att tillhandahålla allmän vägledning för framtidsutvecklingen.