Gå med som samordnare

Borgmästaravtalet utgör en gemensam samlingspunkt för myndigheter på alla nivåer, liksom stödorganisationer, myndighetsorganisationer och föreningar, som vill ansluta sig till initiativet och bidra till snabbare implementering av lokala energi- och klimatåtgärder. Se nedan för mer information om hur man ansluter sig till avtalet.

Avtalssamordnare kan förbinda sig att hjälpa avtalsparter inom sitt geografiska område på flera olika sätt. De kan exempelvis marknadsföra borgmästaravtalet, ge tekniskt och ekonomiskt stöd vid utveckling och implementering av åtgärdsplaner för hållbar energi och ett hållbart klimat, samt tillhandahålla möjligheter till nätverkande för avtalsparter.

Kort sagt kan de bidra med alla relevanta aktiviteter som främjar lokala klimat- och energiåtgärder – mer information finns här.


Vem kan ansluta sig?

Provinser, regioner, departement, stadsområden, grupper bestående av lokala myndigheter – alla offentliga myndigheter som officiellt åtar sig att tillhandahålla strategisk vägledning, samt ekonomiskt och tekniskt stöd till avtalsparter, kommer officiellt att betecknas som avtalssamordnare.

Should you require further clarifications, please contact the Covenant Coordinators Helpdesk at coordinators@eumayors.eu

lista över avtalssamordnare

Hur man ansluter sig

Offentliga förvaltningar som är intresserade av att få status som avtalssamordnare ska följa dessa steg:

 

Step 1

Fyll i och skicka in registreringsformuläret online för att genomgå en inledande behörighetskontroll

Step 2

När kontrollen har genomförts och behörigheten bekräftats fyller man i och undertecknar den åtagandedeklaration som skickas av borgmästaravtalets sekretariat

Step 2

När borgmästaravtalets sekretariat har mottagit det undertecknade åtagandedokumentet skapas en onlineprofil för den berörda myndigheten. Detta gör det möjligt att aktivt delta i avtalsgemenskapen och gör det lättare att ge stöd till berörda avtalsparter.

Varför ansluta sig?

Fördelarna med att bli avtalssamordnare är flera:

När kan man ansluta sig?

Avtalssamordnare kan ansluta sig till borgmästaravtalet för klimat och energi närsomhelst, via registreringsformuläret som återfinns till höger på denna sida.