Gå med som avtalssupporter

Borgmästaravtalet utgör en gemensam samlingspunkt för myndigheter på alla nivåer, liksom stödorganisationer, myndighetsorganisationer och föreningar, som vill ansluta sig till initiativet och bidra till snabbare implementering av lokala energi- och klimatåtgärder. Se nedan för mer information om hur man ansluter sig till avtalet.

Avtalssupportrar definieras som icke-vinstdrivande organisationer (lokala och regionala myndighetsorganisationer, nätverk, lokala och regionala energimyndigheter…) med kapacitet att marknadsföra borgmästaravtalet och möjlighet att mobilisera och hjälpa sina medlemmar och/eller lokala myndigheter att nå borgmästaravtalets mål.

De vidtar åtgärder inom sina territorier och kompetensområden (t.ex. energi, miljö, vatten, luft) och på olika myndighetsnivåer (t.ex. europeisk, nationell, regional eller lokal nivå) för att marknadsföra borgmästaravtalet och hjälpa avtalsparterna. Tack vare sina djupgående kunskaper om de förordningar, lagar och ekonomiska regelverk som styr deras verksamheter – på lokal/regional, nationell eller europeisk nivå – har avtalssupportrar perfekta förutsättningar att ge relevanta råd till avtalsparter, och att identifiera synergieffekter hos befintliga initiativ.


Vem kan ansluta sig?

Lokala och regionala myndighetsnätverk/-organisationer, EU-förbund, specialiserade organisationer (energi/miljö) kan ansluta sig som avtalssupportrar.

Om du behöver ytterligare information kan du kontakta vår helpdesk för avtalssupportrar
Helpdesk: supporters@eumayors.eu

List of supporters

Hur man ansluter sig

Förbund av lokala myndigheter, nätverk, organ som är intresserade av att få status som avtalssupporter bör gå igenom följande steg:

Observera: De flesta byråer och deras nätverk kan vara berättigade och uppmuntras att underteckna åtagandebemyndigheten och att bli aktiva supporterare av initiativet, med undantag för dessa vinstdrivande organ, med ett projekt-för-projekt mandat och mestadels privat finansieras. Beslutet fattas emellertid från fall till fall och behörighet kan kontrolleras via helpdesk.

Step 1

Fyll in registreringsformuläret online

Step 2

När kontrollen har genomförts och behörigheten bekräftats fyller man i och undertecknar den åtagandedeklaration som skickas av borgmästaravtalets sekretariat

Step 3

När borgmästaravtalets sekretariat har mottagit det undertecknade åtagandedokumentet skapas en onlineprofil för den berörda myndigheten. Detta gör det möjligt att aktivt delta i avtalsgemenskapen och gör det lättare att ge stöd till berörda avtalsparter.

Varför ansluta sig?

När kan man ansluta sig?

Avtalssupportrar kan när som helst ansluta sig till borgmästaravtalet för klimat och energi via registreringsformuläret som återfinns till höger på denna sida.