Gå med som avtalspart

Borgmästaravtalet utgör en gemensam samlingspunkt för myndigheter på alla nivåer, liksom stödorganisationer, myndighetsorganisationer och föreningar, som vill ansluta sig till initiativet och bidra till snabbare implementering av lokala energi- och klimatåtgärder. Se nedan för mer information om hur man ansluter sig till avtalet.

Lokala myndigheter har en ledande roll för att minska - och anpassa sig till - effekterna av klimatförändringarna. Att delta i borgmästaravtalet för kliat och energi stödjer dem i denna strävan genom att ge dem det erkännande, de resurser och de möjligheter till nätverksbyggande som behövs för att ta deras energi- och klimatåtaganden till nästa nivå.


Vem kan ansluta sig?

Borgmästaravtalet för klimat och energi är öppet för alla lokala myndigheter som inrättats på demokratiska grunder med/av valda ombud, oavsett storlek och hur långt de har kommit i implementeringen av sina energi- och klimatpolitiska program.

Angränsande mindre och medelstora lokala myndigheter kan också, under vissa förutsättningar, ansluta sig till avtalet som en grupp och lämna in en gemensam åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat. De antar sedan minskningsmålet för CO2-utsläpp på 40 %, och förbinder sig att uppnå ökad klimattålighet, antingen individuellt (alternativ 1) eller gemensamt (alternativ 2) - Mer information finns på avsnittet FAQ på hemsidan.

Se alla undertecknare

Hur går det till att ansluta sig?

Lokala myndigheter kan ansluta sig till denna ständigt expanderande rörelse genom att:

STEP 1

Presentera borgmästaravtalet för klimat och energi för kommunfullmäktige. För att underlätta råddiskussionen kan du hämta engagemangsdokumentet här

STEP 2

När ett officiellt beslut har fattats i fullmäktige ges borgmästaren – eller person på motsvarande befattning – fullmakt att underteckna anslutningsformuläret; anslutningsformuläret kan du ladda ner här

STEP 3

När formuläret har undertecknats fyller man i alla uppgifter online och laddar sedan upp det undertecknade anslutningsformuläret;
Därefter följer man de steg som skickas i ett bekräftelsemeddelande via e-post till den lokala myndigheten i fråga.

Varför ansluta sig?

Det finns flera anledningar till att borgmästaravtalets parter anslutit sig till rörelsen, varav några är:

När kan man ansluta sig?

Lokala myndigheter kan underteckna borgmästaravtalet för klimat och energi när som helst. Vi rekommenderar att man anpassar den lokala planeringen till avtalets rapporteringscykel för att främja synergieffekter och underlätta planeringsprocessen.