Illustration Som nätverk för lokala myndigheter

Nätverk och lokala myndighetsorganisationer är viktiga aktörer för expansion och marknadsföring av borgmästaravtalet. De besitter omfattande kunskaper om lokala och nationella förutsättningar vilket gör dem till oumbärliga länkar mellan borgmästaravtalets sekretariat och avtalsparterna.

Vem kan delta?

Nätverk och organisationer bestående av lokala och regionala myndigheter kan ansluta sig som avtalssupportrar. I denna roll är deras främsta åtagande att marknadsföra borgmästaravtalet för klimat och energi bland sina medlemmar, vägleda dem genom avtalsprocessen och underlätta utbyte av erfarenheter.

För mer information går det bra att kontakta borgmästaravtalets helpdesk för supportrar på supporters[at]eumayors.eu

Vad förbinder man sig att göra?

 • Marknadsföra borgmästaravtalet och mobilisera befintliga och potentiella avtalsparter
 • Ge stöd och råd till borgmästaravtalets parter
 • Bistå med och dela kunskaper, erfarenheter, bästa praxis, verktyg och resurser som är relevanta för borgmästaravtalets parter
 • Samarbeta med andra nationella/regionala samordnare och supportrar i syfte att främja gemensamma åtgärder och uppmuntra en samordnad strategi
 • Delta i borgmästaravtalets aktiviteter
 • Avge regelbundna rapporter, minst vartannat år, till borgmästaravtalets sekretariat om de aktiviteter som utförs inom ramen för initiativet.

>> Borgmästaravtalet supportrar åtagandeförklaring

Om inga åtgärder vidtas eller om åtagandena inte uppfylls förbehåller sig borgmästaravtalets sekretariat rätten att avsluta organisationens deltagande som avtalssupporter.

Hur går det till att ansöka?

Nätverk bestående av lokala myndigheter som är intresserade av att få status som avtalssupporter ska följa dessa steg:

 • Fyll i det internetbaserade anslutningsformuläret;
 • När det bekräftats att organisationen uppfyller kriterierna ska man fylla i och skriva under den åtagandeförklaring som skickas av borgmästaravtalets sekretariat
 • När den korrekt ifyllda och underskrivna åtagandeförklaringen har emottagits skapar borgmästaravtalets sekretariat onlineprofil för er organisation. Denna profil möjliggör aktivt deltagande i borgmästaravtalets gemenskap och bidrar till ökade möjligheter att hjälpa berörda avtalsparter.

Varför delta?

Fördelarna med att bli avtalssupporter är flera:

 • Stöd och uppskattning från EU-kommissionen
 • Stor internationell exponering, främst tack vare marknadsföring av organisationens åtgärder och evenemang på borgmästaravtalets webbplats.
 • Nätverkande samt utbyte av erfarenheter och kunskaper med europeiska motparter
 • Möjlighet att lyfta fram de lokala myndigheternas egna framgångsrika metoder
 • Deltagande i särskilda diskussionsgrupper, workshops och andra plattformar för erfarenhetsutbyte
 • Slutligen kan deltagandet stärka den regionala utvecklingen och ge bättre möjligheter till lokal styrning
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande