6,837

Avtalsparter

211,787,226

Invånare


Borgmästaravtalet för klimat och energi har kallats ”världens största urbana klimat- och energiinitiativ” av EU-kommissionär Miguel Arias Cañete och samlar tusentals lokala och regionala myndigheter som frivilligt har åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål inom deras territorium.

Nya avtalsparter förbinder sig nu att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Läs merLäs mer
EU Covenant of Mayors and Compact of Mayors launch largest global coalition of cities committed to fighting climate change
22 June 2016 - 11:01
Global Covenant of Mayors for Climate & Energy will combine efforts and leadership to accelerate climate action at the local level worldwide....
EUSEW Awards 2016: The four winning innovative energy projects
16 June 2016 - 15:32
On 14 June, the winners of the 2016 EUSEW Awards for innovative energy projects were announced during an Award Ceremony in Brussels....
 Almada, Portugal: A revolving fund for less carbon
13 June 2016 - 17:55
After seven years of successful operation, Almada’s Less Carbon Climate Fund is now being redesigned and upgraded - it will become a revolving fund....
Exploring innovative financing solutions with CITYnvest in Lithuania
10 June 2016 - 17:41
Lithuanian local authorities recently explored innovative financing models at a CITYnvest seminar in Vilnius....
Munich and Prague: Sharing experience on climate change adaptation management
7 June 2016 - 12:17
Munich and Prague are committed to adapting to climate change...
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande