6,925

Avtalsparter

213,903,713

Invånare


Borgmästaravtalet för klimat och energi har kallats ”världens största urbana klimat- och energiinitiativ” av EU-kommissionär Miguel Arias Cañete och samlar tusentals lokala och regionala myndigheter som frivilligt har åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål inom deras territorium.

Nya avtalsparter förbinder sig nu att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Läs merLäs mer
New call for city twinning on climate change adaptation
19 August 2016 - 13:58
Mayors Adapt has just launched a new series of city twinning activities after the success of the 2015 programme, and is calling for cities to participate...
How to combine adaptation and mitigation actions: Making the Covenant of Mayors for Climate and Energy a reality
18 August 2016 - 16:53
As both mitigation and adaptation ultimately aim to reduce the adverse impacts of climate change, they are essential parts of a comprehensive and efficient approach to tackling climate change...
2nd Japanese Covenant of Mayors Ceremony held in Takayama
17 August 2016 - 10:11
The second Japanese Covenant of Mayors Ceremony was held on 11 August 2016 in the village of Takayama, in the Nagano province...
Submit your participatory project to the Italian Resilience Award!
12 August 2016 - 14:22
The Kyoto Club is launching an Italian Resilient Award open to municipalities and companies in Italy that have undertaken or started activities in favour of sustainable development between 2014 and 2016....
Local energy data collection for the development of Covenant action plans
3 August 2016 - 16:55
The Covenant of Mayors Office organised a workshop on local energy data collection last June in Brussels...
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande