Gå med som avtalspart

The Covenant of Mayors welcome all governance levels, as well as relevant support organisation, agencies and associations to join the initiative and help to fast-track local climate and energy action. See below for more details on how you can join.

Lokala myndigheter har en ledande roll för att minska - och anpassa sig till - effekterna av klimatförändringarna. Att delta i borgmästaravtalet för kliat och energi stödjer dem i denna strävan genom att ge dem det erkännande, de resurser och de möjligheter till nätverksbyggande som behövs för att ta deras energi- och klimatåtaganden till nästa nivå.


Vem kan ansluta sig?

Borgmästaravtalet för klimat och energi är öppet för alla lokala myndigheter som inrättats på demokratiska grunder med/av valda ombud, oavsett storlek och hur långt de har kommit i implementeringen av sina energi- och klimatpolitiska program.

Angränsande mindre och medelstora lokala myndigheter kan också, under vissa förutsättningar, ansluta sig till avtalet som en grupp och lämna in en gemensam åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat. De antar sedan minskningsmålet för CO2-utsläpp på 40 %, och förbinder sig att uppnå ökad klimattålighet, antingen individuellt (alternativ 1) eller gemensamt (alternativ 2).

Se alla undertecknare

Hur går det till att ansluta sig?

To join the ever-growing movement, local authorities should undertake the following process:

STEP 1

Present the Covenant of Mayors for Climate and Energy initiative to the municipal council for a broad political support

STEP 2

Once an official resolution has been adopted by the council, mandate the mayor - or equivalent representative of the council - to sign the Covenant adhesion form;

STEP 3

After signature, complete your information online and upload your duly signed adhesion form. Take note of the next steps.

Varför ansluta sig?

Det finns flera anledningar till att borgmästaravtalets parter anslutit sig till rörelsen, varav några är:

När kan man ansluta sig?

Lokala myndigheter kan underteckna borgmästaravtalet för klimat och energi när som helst. Vi rekommenderar att man anpassar den lokala planeringen till avtalets rapporteringscykel för att främja synergieffekter och underlätta planeringsprocessen.