Illustration Avtalsparter

Kampen mot klimatförändringarna kommer att vinnas eller förloras i stadsområden. En stor majoritet av Europas befolkning bor och arbetar i städer, och förbrukar uppskattningsvis 80 % av den energi som används inom EU. Lokala förvaltningar, som den närmaste myndighetsnivån för invånarna, är idealiskt positionerade för att allsidigt ta itu med klimatfrågor. Allt fler städer beslutar således att anta utmaningen, något som visas av det ökande antalet avtalsparter i borgmästaravtalet.

Avtalsparterna representerar städer av varierande storlek, från små byar till mycket stora storstadsområden som t.ex. London eller Paris. Inom ett år efter undertecknandet åtar sig avtalsparterna att inom sina territorier genomföra åtgärdsplaner för hållbar energi i syfte att senast år 2020 minska CO2-utsläppen med minst 20 %.

Listan över städer som har anslutit sig till borgmästaravtalet återfinns nedan och här (pdf-format)..

Kaiserslautern

Signatory

Mayor (or equivalent): Klaus Weichel
Befolkning: 98,790 invånare
Website: http://www.kaiserslautern.de

Covenant status

Date of adhesion: 26 January 2009
Status 2

Contact

Main contact: Stefan Kremer
Yrkesroll: Head of the departement for environmental protection

Avtalssupportrar

Avtalssupportrar Länder Avtalsparter
Climate AllianceGermany82
ICLEI - Local Governments for Sustainability, European SecretariatGermany25
Last updated at: 24 November 2015
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen – GD Energi Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen – GD Energi. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande