Illustration Avtalsparter

Kampen mot klimatförändringarna kommer att vinnas eller förloras i stadsområden. En överväldigande majoritet av Europas befolkning bor och arbetar i städer, och förbrukar uppskattningsvis 80 % av den energi som används inom EU. Lokala förvaltningar, som den närmaste myndighetsnivån för invånarna, är idealiskt positionerade för att ta itu med klimatfrågor på ett övergripande sätt. Allt fler städer beslutar således att anta utmaningen, något som visas av det ökande antalet avtalsparter i borgmästaravtalet.

Avtalsparterna representerar städer av varierande storlek, från små byar till mycket stora storstadsområden som t.ex. London eller Paris.

Avtalsparternas åtagande är kopplade till EU:s ram för klimat och energipolitik. Bland åtagandena finns Europeiska unionens integrerade energi och klimatförändringspaket för 2020 för avtalsparter som anslöt sig mellan 2008 och 2015, och EU:s ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 samt EU:s anpassningsstrategi för klimatförändring för avtalsparter som ansluter sig efter 2015.

Från och med oktober 2015 åtar sig avtalsparterna att anta ett integrerat tillvägagångssätt vad gäller begränsning av och anpassning till klimatförändring. De måste utveckla åtgärdsplaner för hållbar energi och klimat med målsättning att minska CO2-utsläppen med minst 40 % senast år 2030 och öka motståndskraften mot klimatförändring under de två första åren som planen följs.

Listan över städer som anslutit sig till borgmästaravtalet finns nedan.

Kaiserslautern

Mitigation (2020 target)

Signatory

Mayor (or equivalent): Klaus Weichel
Befolkning: 98,790 invånare
Website: http://www.kaiserslautern.de

Covenant status

Date of adhesion: 26 January 2009
Status 2

Contact

Main contact: Stefan Kremer
Yrkesroll: Head of the departement for environmental protection

Avtalssupportrar

Avtalssupportrar Länder Avtalsparter
Climate AllianceGermany89
ICLEI - Local Governments for Sustainability, European SecretariatGermany25

Benchmarks

PV Zubau Dachanlagen: Private Haushalte, Industrie und Gewerbe
Sector: Local electricity production
Implementation timeframe: 2006 - 2015
Area of intervention: Photovoltaics
Policy instrument: Other
Responsible body: Local authority
KEY FIGURES
CO2 reduction :
6503 t CO2 eq./a
Renewable energy produced (MWh):
9788.8 MWh/a
Implementation cost (€):
17.48 Million €

Description: Bis zum Jahre 2020 wird jedes Jahr eine Steigerung des Zubaus auf den Dächern von 1.116 kWp PV-Leistung in Kaiserslautern angenommen. Der ermittelte Werte, ergibt sich aus den durchschnittlichen Zubauraten der Jahre 2006-2009. Insgesamt sind in Kaiserslautern 20,43 MWp installiert (Stand 09/2012). Auch wurden Anlagen auf den Liegenschaften des US Militärs umgesetzt. Ziel ist eine 100%ige Versorgung durch EE.
Financing sources: Local Authority’s own resources

Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (6 votes)

Benchmarks Datum Språk
PV Zubau Dachanlagen: Private Haushalte, Industrie und Gewerbe 8 Dec 2015 de
Teilnahme an Ökoprofit 8 Dec 2015 de
Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED 8 Dec 2015 de
Last updated at: 18 October 2017
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande