Illustration STEG 3: Regelbunden inlämning av övervakningsrapporter

Vartannat år efter inlämnandet av åtgärdsplanen för hållbar energi och klimat måste ni övervaka genomförandet av åtgärdsplanen för att säkerställa att arbetet fortskrider enligt plan. Syftet med dessa övervakningsrapporter är att kontrollera delresultatens överensstämmelse med de planerade målsättningarna Rapporteringsproceduren underlättas av en online-mall som följer den befintliga mallen för åtgärdsplaner för hållbar energi och klimat. Era viktigaste resultat offentliggörs under er avtalspartsprofil på borgmästaravtalets webbplats för att ge en översikt över framstegen som er lokala myndighet har gjort.

Mer information: Guide för åtgärdsplanen och Steg 6 av verktyget för urban anpassning.

Frågor?

Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande